Adres redakcji: Magazyn Phalanx redakcja(==no==s p a m==)phalanx.pl


PHALANX jest pismem wydawanym społecznie. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i zmiany tytułów publikowanych materiałów.

(c) Magazyn Phalanx i Templum Novum, wszystkie prawa zastrzeżone, przedruki wyłącznie za zgodą redakcji