Czy poprawność polityczna jest przeszkodą w rozwoju?


przemowa

Autor wpisu Admin

Polityczna poprawność to termin używany do opisania próby uniknięcia języka lub zachowania, które może potencjalnie obrazić, dyskryminować, ranić lub zagrażać osobie lub grupie ludzi. Jest często opisywany jako „językowa formuła nie bycia rasistą”.

Dlaczego poprawność polityczna może być szkodliwa?

Polityczna poprawność jest aktem bycia niezwykle uważnym lub wrażliwym na uczucia, potrzeby i prawa innych ludzi w społeczeństwie. Choć na papierze brzmi to ładnie, wojownicy sprawiedliwości społecznej i użytkownicy komputerów osobistych często przekraczają swoje granice i tworzą kulturę strachu, w której ludzie boją się wyrażać swoje opinie lub mówić rzeczy, które mogą być postrzegane jako obraźliwe.

Niektóre przykłady tego, jak poprawność polityczna może mieć negatywne konsekwencje, obejmują ograniczanie wolności słowa w miejscu pracy, ograniczanie tego, co ludzie mogą mówić bez bycia ofiarą poprawności politycznej, sprawianie, że niektórzy ludzie czują się nieswojo ze strachu, że mogą obrazić innych, a jednocześnie ograniczają otwartość na dyskurs.

Czy poprawność polityczna może być zbyt wymagająca?

Możliwe, że poprawność polityczna jest wykorzystywana jako koncepcja w celu ograniczenia tego, co ludzie mogą mówić i robić. Może to być coś, czego domaga się społeczeństwo, nie biorąc pod uwagę konsekwencji takich żądań.

Niektórzy twierdzą, że do poprawności politycznej należy podchodzić ostrożnie, ponieważ może ona stać się zbyt wymagająca i restrykcyjna.

Poprawność polityczna to norma społeczna, która wymaga poważnego traktowania. Jednak niektórzy twierdzą, że to za daleko. Wierzą, że są chwile, kiedy może to być uciążliwe i stanowić przeszkodę w rozwoju.

Czy poprawność polityczna zabija kreatywność?

Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Minnesota wykazało, że poprawność polityczna zabija kreatywność.

Polityczna poprawność to koncepcja, która odzwierciedla sposób, w jaki ludzie lub grupy starają się nie urazić ani nie sprawić, by ludzie czuli się źle ze względu na swoją tożsamość. Argumentowano jednak, że poprawność polityczna może zabić kreatywność, ponieważ tłumi uczciwą krytykę i konstruktywną debatę.

Naukowcy poprosili uczestników badania o wyjaśnienie swoich poglądów na temat kreatywności i określenie, co ich zdaniem było najważniejsze z punktu widzenia wspierania kreatywności. Odkryli, że uczestnicy wierzyli, że nowość jest najważniejsza dla wspierania kreatywności i mieli bardziej pozytywne opinie na temat krytyki jako ważnego mechanizmu wspierania kreatywności.


26-11-21

Komentuj artykuł

Komentuj artykuł