Narodowe Siły Zbrojne potencjał i możliwości

Narodowe Siły Zbrojne były konspiracyjnymi wojskami, które działały w antynazistowskim podziemiu. Ich działalność rozpoczęła się w trakcie wojny, a zakończyła w 1947 roku, kiedy siły zostały rozformowane.

Narodowe Siły Zbrojne współczesna ocena

Współczesna ocena Narodowych Sił Zbrojnych nie jest jednoznaczna. Z jednej strony uznaje się tę organizację jako patriotyczną, która walczyła z okupantem o niepodległość. Ma w tej dziedzinie wiele zasług. Zwalczała także w trakcie wojny działalność oddziałów komunistycznych, które uznawała za zagrożenie, które trzeba zwalczać równoważnie z hitlerowskimi Niemcami.

Z drugiej strony, grupa ta jest oskarżana o antysemityzm i prowadzenie walk pomiędzy innymi grupami polskich powstańców. NSZ były siłami rozległymi, dlatego niektóre grupy mogły działać wedle własnego uznania. Co może wpływać na późniejsze oskarżenia.

Jakie zadania stoją przed Narodowymi Siłami Zbrojnymi?

Głównym celem grupy była walka zbrojna o niepodległość kraju. Był to pierwszy i główny cel, po wykonaniu którego grupa mogłaby wykonać inne cele, którymi było przywrócenie granic sprzed 1939 roku i przebudowa systemu politycznego kraju.

NSZ

Czy pamięć o Narodowych Siłach Zbrojnych jest potrzebna Polsce?

Narodowe Siły Zbrojne były drugą największą jednostką obok Armii Krajowej, która walczyła o niepodległość w Polsce. Pamięć o żołnierzach, którzy przelewali krew w imieniu ojczyzny z pewnością jest ważna dla poznania charakteru narodu polskiego. Heroiczne czyny, których dopuszczali się żołnierze, nie mogą zostać przykryte haniebnymi czynami poszczególnych jednostek.

Co NSZ zrobiło dla Polski?

Narodowe Siły Zbrojne brały udział w walce z okupantami, które doprowadziły do szybszego zakończenia wojny z Niemcami w Polsce. Siłom zbrojnym udało się uratować wielu rodaków przed zagładą ze strony sowieckiej i niemieckiej.