Rafał Pankowski - polski aktywista społeczny


prawa człowieka

Autor wpisu Admin

Rafał Pankowski był wielokrotnie nagradzany za swoje zasługi na rzecz ochrony praw człowieka. Otrzymał wyróżnienie od Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przez amerykańskie i australijskie fundacje związane z tym tematem.

Rafał Pankowski - polski aktywista ruchu obywatelskiego

Rafał Pankowski to polski socjolog i działacz polityczny, któremu przypisuje się stworzenie międzynarodowego ruchu przeciwko rasizmowi i faszyzmowi.

Pankowski urodził się w 1976 roku w Warszawie. Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, zanim rozpoczął karierę aktywisty. Jako socjolog współpracował z ruchami antyrasistowskimi, pokojowymi i antynuklearnymi w Polsce, Niemczech, Belgii i innych krajach. Pankowski pisze obszernie na tematy związane z marksizmem kulturowym, globalizmem, liberalizmem i neonazizmem.

Rafał Pankowski - polski działacz na rzecz praw człowieka

Rafał Pankowski jest polskim działaczem na rzecz praw człowieka w Polsce.

Chociaż był zaangażowany w różne aspekty życia społecznego, Pankowski znany jest przede wszystkim ze swojej pracy na rzecz praw człowieka - szczególnie w dziedzinie mowy nienawiści, ksenofobii i rasizmu. Jego działania koncentrują się wokół opisywania ideologii skrajnie prawicowych i faszystowskich.


09-01-22

Komentuj artykuł

Komentuj artykuł