Zadruga - wspólnota, która daje szansę


runy poganskie

Autor wpisu Admin

Zadruga była polskim ruchem przedwojennym, który skupiał nacjonalistów i neopogan.

Zadruga: historia

Zadruga to ruch nacjonalistyczny, który powstał w 1937 roku. W swojej comiesięcznej publikacji skupiał nacjonalistów, antyklerykałów i neopogan, aby dyskutować o kwestiach tożsamości. Jego celem: jest zbudowanie aktywnej sieci z członkami, którzy mogą pomóc w rozpowszechnianiu pomysłów poprzez wykłady i inne środki, takie jak media społecznościowe. Działalność motywowana była potrzebą intelektualnej dyskusji wśród członków społeczności, którzy podzielali wspólne ideały.

Zadruga: podstawowe zasady

Grupa walnie przyczyniał się do rozwoju idei samoświadomości narodowej i europeizmu, przyczyniając się do wzrostu nacjonalizmu wśród młodych ludzi i ich rozumienia własnej tożsamości. Kształcił czytelników na temat nacjonalizmu, pogaństwa i antropocentryzmu,

Zadruga a wspólnota

Tworzenie wspólnoty narodowej było najważniejszym celem Zadrugi. Jednocześnie postulaty dotyczył przebudowy całej kultury społecznej i stworzenie patriotycznych podstaw od nowa. Grupa stawiała człowieka na pierwszym miejscu, lecz to razem ze swoją grupą ma budować silny naród.

Zadruga: wspólnota, która buduje

Zadruga popierała elementy nacjonalizmu, jednak odcinała się od szowinistycznych dążeń do stawiania swojego narodu nad innymi. Członkowie grupy uważali, że jednostka ma swoje powinności wobec reszty grupy, które należy wykonywać - życie społeczne jest niezwykle ważnym aspektem działalności jednostki.


19-04-22

Komentuj artykuł

Komentuj artykuł